הרב עמאר - פרק כ"ד

מסילת ישרים פרק כ"ד בבאור יראת החטא - הרב עמאר
מני היראה 2 שהם 3, 1. יראת העונש - פחד מלעבור על ציווי ה' מפני העונש. 2.1. יראת הרוממות - שהאדם ירחק מן החטאים מפני כבוד ה' - וקשה להשגה. יראת הרוממות היא בשעת מעשה או העבודה, או העברה, למען שלא יעשה דבר להמרות פי ה'. 2.2. יראת החטא היא חלק מיראת הרממות - היא בכל עת וכל שעה, אדם צריך לדאוג ולרוא. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ"ד בבאור יראת החטא - הרב עמאר
יראת החטא - היא בכל עת וכל שעה, פחד תמידי שמא יכשל או לעשות דבר שאינו לפי רוממות כבודו, נמצא גם אצל המלאכים. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ"ד בבאור יראת החטא - הרב עמאר
יראת ה' מתוך חרדה פן חטא בלא שידע. אך מנגד, אדם צריך להיות בטוח בעצמו במה שעושה ולא יכנס לספקות, חרדות וסיבוכים נפשיים. עצה: אדם יכול לקבל על עצמו להשתדל יותר, במקום לפול ברוחו. "והסר שטן מלפננו ומאחרינו" - שלא נפול, ואחרי שנפלנו שלא נמשיך בנפילה. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ"ד בבאור יראת החטא - הרב עמאר
יראת החטא האמיתית, דוגמאות. סיום פרק כ"ד. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
בביאור יראת החטא - פרשת ויגש
עמוד קנ"ח האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כד | פרשת מקץ
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כד פרשת
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כד פרשת ויחי
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ"ד | פרשת וירא
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
שיעור במקום ממורנו הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א מהרב דוד אבוחצירה - יבנה, דרכי אברהם אבינו
השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
🔴מרן פוסק הדור הרשל"צ רבנו שלמה משה עמאר שליט"א פרשת וישב תשפ"ב ראית דמות יעקב המצילה מן החטא
מסילת ישרים פרק כג-כד בדרכי קניית הענוה השיעור הקבוע במסילת ישרים נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ​ @מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה עמאר ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
🔴מרן פוסק הדור הרשל"צ רבנו שלמה משה עמאר שליט"א פרשת מקץ - חנוכה תשפ"ב כואב את עקירת הדת בארץ הקודש
מסילת ישרים פרק כד בדרכי קניית הענוה השיעור הקבוע במסילת ישרים נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ​ @מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה עמאר ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
🔴מרן פוסק הדור הרשל"צ רבנו שלמה משה עמאר שליט"א ויגש תשפ"ב נגד רומסי הדת וקריאה לתפילות בצום
מסילת ישרים פרק כד בדרכי קניית הענוה השיעור הקבוע במסילת ישרים נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ​ @מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה עמאר ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה