הרב עמאר - פרק כ"ד

מסילת ישרים פרק כ"ד בבאור יראת החטא - הרב עמאר
מני היראה 2 שהם 3, 1. יראת העונש - פחד מלעבור על ציווי ה' מפני העונש. 2.1. יראת הרוממות - שהאדם ירחק מן החטאים מפני כבוד ה' - וקשה להשגה. יראת הרוממות היא בשעת מעשה או העבודה, או העברה, למען שלא יעשה דבר להמרות פי ה'. 2.2. יראת החטא היא חלק מיראת הרממות - היא בכל עת וכל שעה, אדם צריך לדאוג ולרוא. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ"ד בבאור יראת החטא - הרב עמאר
יראת החטא - היא בכל עת וכל שעה, פחד תמידי שמא יכשל או לעשות דבר שאינו לפי רוממות כבודו, נמצא גם אצל המלאכים. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ"ד בבאור יראת החטא - הרב עמאר
יראת ה' מתוך חרדה פן חטא בלא שידע. אך מנגד, אדם צריך להיות בטוח בעצמו במה שעושה ולא יכנס לספקות, חרדות וסיבוכים נפשיים. עצה: אדם יכול לקבל על עצמו להשתדל יותר, במקום לפול ברוחו. "והסר שטן מלפננו ומאחרינו" - שלא נפול, ואחרי שנפלנו שלא נמשיך בנפילה. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ"ד בבאור יראת החטא - הרב עמאר
יראת החטא האמיתית, דוגמאות. סיום פרק כ"ד. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
בביאור יראת החטא - פרשת ויגש
עמוד קנ"ח האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כד | פרשת מקץ
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כד פרשת
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כד פרשת ויחי
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ"ד | פרשת וירא
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
שיעור במקום ממורנו הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א מהרב דוד אבוחצירה - יבנה, דרכי אברהם אבינו
השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה