הרב עמאר - פרק כ"ב

מסילת ישרים פרק כ"ב - בבאור מדת הענוה - הרב עמאר
בירור מידת העיקשות - "אז יקרא ענו אמיתי" "זבחי אלוקים רוח נשברה" - מישדעתו שפלה עליו כאילו הקריב כל הקרבנות כולם. אדם המשמח את הקב"ה ענוות האבות. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
הרב עמאר - מסילת ישרים פרק כ"ב - בבאור מדת הענוה
אם לא יהיה אדם עניו בדעתו, וירצה להיות עניו רק במעשה, היה הוא מן הצבועים.. הענווה במחשבה: שיתבונן ויתאמת אצל האדם שאין התהילה והכבוד ראויים לו. ע"י שיבין: שאין אדם שיעשה טוב ולא יחטא, ותמיד יש מום לאדם במשהוא, אפ' החכם לומד מתלמידיו, כל אחד עושה את מה שבחוק טבעו לעשות. נסיון שעשיר ונסיון העני. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ"ב - בבאור מדת הענוה - הרב עמאר
"לא מרובכם מכל העמים - כי אתם המעט" - ממעטים עצמכם. השקר שבהליכה אחר ההבל והיופי, תרבות יוון. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ"ב - בבאור מדת הענוה - הרב עמאר
"וכבר ראינו חסידים שנענשו על שהחזיקו טובה לעצמם" - כל התולה בזכות עצמו, תולין לו בזכות אחרים. והנה דברנו עד הנה בענוות המחשבה _________________________ ענוות המעשה: 1. בהתנהג עצמו בשפלות - בכל תנועותיו (בדיבורו, בהליכתו, בשבתו) 2. בסבול העלבונות 3. בשנוא הרבנות ובורח מן הכבוד 4. בחלוק כבוד לכל האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ"ב - בבאור מדת הענוה - הרב עמאר
ענוות המעשה: 1. בהתנהג עצמו בשפלות - בכל תנועותיו (בדיבורו, בהליכתו, בשבתו) - שבוע שעבר!! 2. בסבול העלבונות 3. בשנוא הרבנות ובורח מן הכבוד 4. בחלוק כבוד לכל החלק השני הוא סבילת העלבונות: "למי נושא עוון - למי שעובר על פשע" החלק השלישי שנאת הרבנות. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים סיום פרק כ"ב - הרב עמאר
מסילת ישרים פרק כ"ב - בבאור מדת הענוה ענוות המעשה: חלק רביעי: בחלוק כבוד לכל. סיום פרק כ"ב ------------------------------ פרק כ"ג - בדרכי קנית הענוה הדברים המרגילים את האדם לענווה: ההרגל, וההתבוננות. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ"ב - הענווה
הענווה במחשבה.. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
פרק כ"ב – בבאור מדת הענוה - לפני ראש השנה
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il 4 סוגי ענווה ענווה במעשה
מסילת ישרים וסליחות
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
הרב עמאר מסילת ישרים - האזינו
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים שנא את הרבנות | פרשת בראשית
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים | דברים לכבוד הילולת מרן
עמוד ק"נ - "הכבוד המעביר את האדם על דעתו.." האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים - השררה | פרשת לך לך
השררה - אדם מוכן לסבור בזיונות כל חייו בעבורה פרשת לך לך - מדוע התורה מזכירה את אברהם אבינו רק בזקנותו? רק כשה' מדבר אליו בלבד האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כב - עניו מול המכובד
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
שיעור במקום ממורנו הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א מהרב דוד אבוחצירה - יבנה, דרכי אברהם אבינו
השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה