הרב עמאר - פרק כ"א

מסילת ישרים פרק כ"א - בדכי קניית החסידות
מה שיועיל לקנות מעלת חסידות: גודל הסתכלות ורוב התבוננות באהבה ה' ובעומק גדולתו בשביל זה צריך האדם ל: התבודדות - אפ' בתוך קהל אנשים, רק שיתבודד במחשבתו. קריאה בהתמדה ובעיון מזמורי תהילים מפסידי החסידות - טרדות ודאגות גורמות לאי שקט ואי פניות למוסר, חסידות ודרכי קנייתם. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ"א | פרשת מסעי
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
פרק כא - בדרכי קניית החסידות | הפטרת דברים
חובת ההשתדלות, והידיעה שזה לא מה שעזר. "ידע שור קונהו וחמור איבוס בעליו" - אדם צריך לזכור שלא העבודה היא זו שמפרנסת אותו כמו שהחמור והשור יודעים.. כמות לימוד התורה בדור הזה. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים כ"ב | פרשת ואתחנן נחמו
בביאור מידת הענווה האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
שיעור במקום ממורנו הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א מהרב דוד אבוחצירה - יבנה, דרכי אברהם אבינו
השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
🔴מרן פוסק הדור הרשל"צ רבנו שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת ואתחנן תשפ"א נגד מחריבי הרבנות והכשרות
מסילת ישרים פרק כ השיעור הקבוע במסילת ישרים נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ​ @מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה עמאר ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
🔴מרן פוסק הדור הרשל"צ רבנו שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת עקב תשפ"א נגד עוקרי הדת בדורנו
מסילת ישרים פרק כב השיעור הקבוע במסילת ישרים נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ​ @מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה עמאר ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה