הרב עמאר - פרק יג

מסילת ישרים פרק י"ג - מידת הפרישות - האם להוסיף עלי איסורים?
כייצד להתייחס להוספת איסורים ופרישות שהתורה לא אסרה? הדרך להוספת קדושה והמנעות מעוון חובת היעוץ עם הרב האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
פרק יג - הפרישות
פרישות היא תחילת החסידות זהירות - סור מרע. זריזות - עשה טוב. אותו דבר במידת הפרישות והחסידות. שלוש דרגות בפרישות: איסורים, סייגים, ההרחקות שאדם עושה לעצמו. שאלת ה"מסילת ישרים" אדם שמחמיר בדברים שחכמים לא ציוו אך את ההלכה הוא לא מקיים האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק י"ג - מידת הפרישות - נסיונות
כל העולם הזה הוא בשביל הנסיונות בזיון ברבים הוא תחליף לגזרת מוות עצם התענוג גורר אחריו עוון אין דורש לנפשי - אנשים פחות מתעניינים במידות תחילת הנפילה בהיתר לעצמו אדם צריך לחשב דרכיו כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק י"ג - מידת הפרישות - כיצד אדם ינצל מייצרו?
"ותראה כי זאת היא תחבולה גדולה לאדם למען ינצל מייצרו" לא ייכנס לסבך העבירה. גדרות, המנעות מהתחברות לדברים חומריים לשון הרע כנגד עריות ע"ז וכדו' אצל רבי היה עושר גדול ועדיין לא ייחס לזה חשיבות חזרת - סם המוות לגוף חסה - חומרי הדברה, תולעים האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק י"ג - מידת הפרישות - הנקודה היסודית
עמוד צ"ח "כל עניני העולם סכנות" קדש עצמך במותר לך כל נפילה/ירידה מתחילה בדבר מותר עין טובה, לב טוב מסעדות - כשרות גם בכללי הפרישות צריך זהירות האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק י"ג - הפרישות הרעה
פרישות של הגויים לקחת כסף מהכולל על לימוד תורה גומל נפשו - איש חסיד עישון סגריות - איסור ונשמרתם צדיקים ליבם ברשותם, להיות כל איש סורר על עצמו תפילה עם מי אהיה בגן עדן?- סיפור דרך ארץ קדמה לתורה האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
הרב עמאר - הספר מסל"ש - אלול
על הספר מסילת ישרים, חובת לימוד זוהר, לקום לסליחות 47:50 אלול האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פ יד הרב עמאר - שמירת העינים
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
שיעור במקום ממורנו הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א מהרב דוד אבוחצירה - יבנה, דרכי אברהם אבינו
השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
מו"ר הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א אמור תשפ הילולת ר מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי הודאה לה'
השיעור הקבוע במסילת ישרים נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים בשבועות אלו השיעור מועבר מביתו ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
מו"ר הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א שיעור במסילת ישרים, במדבר תש"פ התחזקות בשמירת השבת ועמל תורה
השיעור הקבוע במסילת ישרים נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים בשבועות אלו השיעור מועבר מביתו ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
מו"ר הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א פרשת בהעלותך תשפ, לא חוזרים לשגרה, הודאה לה', זהירות,
השיעור הקבוע במסילת ישרים נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א פנחס תש"פ, יתמו חטאים מן הארץ, זהירות מזימה והשתתפות בחתונה זו
השיעור הקבוע במסילת ישרים נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה