הרב עמאר - פרק ד

הסיבה להתאמץ בעבודת ה' - מסילת ישרים פרק ד חלק 2 - הרב עמאר
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
מסילת ישרים פרק ד' - הרב עמאר
תחילת פרק 4. הבושה, מדוע שווה לעמול? עולם האמת - עליונים למעלה תחתונים למטה. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
הצער על חסרון המאמץ בעוה"ז - מסילת ישרים - פרק ד חלק 3 - הרב עמאר
"אך לפחותים מאלה..." (עמוד לו) האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ד' חלק 5 - דיקדוק עם הצדיקים - הרב עמאר
עמוד ל"ט "יוסף לפי שאמר" הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, במידת מידה כנגד מידה. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ד' חלק 4 - לנצל את החיים
מי שלא הרבה מעשים טובים בחייו אי אפשר לו לעשותם אחרי כן. ה' המגביהה הוא גם המשפיל לראות מה נעשה - בהשגחה פרטית. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ד' חלק 6 - מהיא מידת הרחמים?
בדרך קניית הזהירות עמוד מ"א "וזה "פשוט ומבואר..צדיק וישר הוא" היכולת לשוב בתשובה אינה ויתור אלא הזדדמנות מהקב"ה להאריך את זמן צידוק הדין. מידת הרחמים: 1. הארכת זמן לפני מידת הדין. 2. שהעונש לא יהיה חזק מדי (כלייה), כדי שהאדם יוכל להמשיך לתקן. 3. חסד לחוטא - שיעלם העוון לגמרי. גודל ברכתם של ישראל. מלך מרוקו ותפילת היהודים על הגשם. "נושא עוון" - הקב"ה בעצמו מפרנס את המשחיתים שנוצרו ע"י העוון. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
מסילת ישרים סיום פרק ד' חלק 7 - מידת הזהירות
מדוע ה' מדקדק עם צדיקים כחוט השערה באו חשבון - חשבון נפש. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
הרב עמאר שליט"א כי תבא תשע"ח, ציות לגדולי התורה הדואגים לציבור, התבוננות לפני ברכה או מצווה
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א ניצבים תשע"ח,{שיחה ראשונה} חשבון נפש ועליית דרגה בהתבוננות במצוות, בתפילה ובברכות
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א וילך תשע"ח, גדלותו של מרן, דאגה לזולת, ונשמרתם לנפשותכם, למחול ולוותר.
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א האזינו תשע"ט, תחילת השנה עם שיעור תורה, חג הסוכות, אושפיזין, ניצול הזמן
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א בראשית תשע"ט, ניצול הזמן וההתמדה - גדלותו של מרן
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א לך לך תשע"ט הילולת רחל אמנו, הודאה לה' על הניסים ההתחזקות בתורה משפיעה על הכל
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א, וירא תשעט, שימת לב להכשרים באולמות ובמיוחד בקייטנרינג, הבחירות סכנה
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א חיי שרה תשע"ט כואב את כאב השבת בוכה ומיצר על האסון שנמחקה משפחה התחזקות בשמירת השבת
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א פרשת תולדות תשעט- ללמוד מהאבות הקדושים ולהתבנן בדרכיהם
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א ויצא תשע"ט התבוננות בדיבור ובמעשים. הודאה לה על הנסים,לשמור על קדושת עם ישראל
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א וישלח תשעט קביעת עיתים לתורה, השבת מקור הברכה, ניצול הזמן
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליטא ויגש תשעט, ממגדל העמק, י''א חודש של אחיו, מסירת הכותל לרפורמים = ניתוץ הכותל
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א פרשת ויחי תשע"ט דרכי היצר, חשיבות לימוד המוסר, חשבון הנפש
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א שמות תשע"ט ניצול הזמן בשובבים, דרכי היצר בדורנו, אוהבים את הרפורמים כשישובו בתשובה
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א וארא תשע"ט הליצנות, הספדים הרב עזריה בסיס זצוקל
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א פרשת בא תשעט, חיזוק האמונה, קדושת הבבא סאלי
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א בשלח תשעט, התחזקות באמונה שירת הים
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א פרשת יתרו תשעט זהירות מדרכי היצר ותחבולותיו
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321