הרב עמאר - פרק ב

מסילת ישרים פרק ב חלק 2 - בביאור מידת הזהירות - הרב עמאר
"אחת מתחבולות היצר להכביד עבודתו על ליבות ביני אדם עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים" עיקר עבודת הייצר להביא את האדם לספק. פרעה הכביד על ישראל.. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
מסילת ישרים פרק ב חלק א - בביאור מידת הזהירות - הרב עמאר
שיהיה האדם נזהר במעשיו ומתבונן על דרכו הטובה היא או לא? מתחבולות הייצר להכביד העבודה על האדם עד שלא ישאר לו זמן להתבונן במעשיו. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
מסילת ישרים פרק ב חלק 3 - בביאור מידת הזהירות - הרב עמאר
"שימו לבבכם על דרככם" אם אדם מפקח על עצמו הקב"ה עוזרו. "כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו" - מי שאין בו דעה שלא מרחם על עצמו.. סוף פרק ב'. פרק ג' - בחלקי הזהירות "הרוצה לפקח על עצמו" יתבונן בדרכיו מה הוא עושה מהטוב האמיתי או מהרע. משל הנמלה שרצה כל היום.. "דבש מלכות" מותר או אסור באכילה? בשעת מעשה לא יעשה בלי שישקול במאזני הידיעה, ואח"כ ישחזר, ויבדוק אם עשה טוב אם לא. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
הרב עמאר שליט"א ואתחנן תשע"ח, חובת ההתבוננות, כאב על מצעד התועבה - ומי יודע אם לכן יש צרות ואוייבים
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר ראה תשע"ח, ההתבוננות במעשים. התעוררות לחודש אלול הממשמש ובא
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א שופטים תשעח, חשבון הנפש המציל מן היצר הרע, התעוררות לחודש אלול להוסיף בלימוד ובעמל
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א כי תצא תשע"ח, חובת ההתבוננות, הילולת הבן איש חי ועוד סיפורים על מרן
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
שיעור במקום ממורנו הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א מהרב דוד אבוחצירה - יבנה, דרכי אברהם אבינו
השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה