הרב עמאר - אלול

הרב עמאר - דברי התעוררות לחודש אלול
הרב עמאר - אלול http://haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
הרב עמאר דברי התעוררות לחודש אלול
מתוך מסילת ישרים פרק יט קלג האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
ההשתדלות לפני ראש השנה
ביאור הפסוק: "השיבנו ה' אליך ונשובה". שינויים, הרגל - וטבע. זדונות נהפכים לזכויות. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
סליחות עם הרב עמאר
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
אזכרה 11 חודשים לרב עובדיה וימי הסליחות - הרב עמאר
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
פרשת כי תבוא - ימי אלול - הרב עמאר
"היום הזה נהיית לעם" האמת חזקה מהכל - סיפור חיזוק לימוד תורה במיוחד בימים אלו יום חמישי הבא השיעור ינתן בשעה 23:30 ולאחריו סליחות. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
יום כיפור - הרב עמאר
"ברוך שם כבוד מלכותו" כל השנה בלחש מפני שזה של המלאכים, אך בכיפור גם אנו מלאכים. אש התורה מטהרת - כל אשר יבוא באש תעבירו באש. השטן =364 ימי השנה=365 , לשטן אין שלטון ביום כיפור ללא היצר הרע הכל נראה פשוט ואין הגיון בעשית עבירה כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו - נושא עוון ועובר על פשע - אדם צריך למחול לחבירו צריך להתוודות ולבקש סליחה כל שנה מחדש גם על העבירות של שנים קודמות - כי בכל שנה אנו במדרגה שונה האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
סליחות עם הרב עמאר
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ט"ז - הטהרה | סליחות עם הרב
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
עשרת ימי תשובה - מה תפקידו של הפחד?
כיצד אדם ידע באיזו מדרגה הוא? תפילה ביחיד ברכת המזון - ברכה דאורייתא, לומר כולם בייחד מדוע ימי חזרה בתשובה הם בימי הדין? ושמתם את דברי.. על לבבכם - שיהיה פתח הדברים יכנסו האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
עשרת ימי תשובה - מה תפקידו של הפחד?
כיצד אדם ידע באיזו מדרגה הוא? תפילה ביחיד ברכת המזון - ברכה דאורייתא, לומר כולם בייחד מדוע ימי חזרה בתשובה הם בימי הדין? ושמתם את דברי.. על לבבכם - שיהיה פתח הדברים יכנסו האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
סליחות עם הרב שלמה עמאר והחזן משה חבושה במערת המכפלה
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים וסליחות
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
לפני כיפור תשע"ח - הרב עמאר
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
הרב עמאר ראה תשע"ח, ההתבוננות במעשים. התעוררות לחודש אלול הממשמש ובא
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א שופטים תשעח, חשבון הנפש המציל מן היצר הרע, התעוררות לחודש אלול להוסיף בלימוד ובעמל
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א כי תצא תשע"ח, חובת ההתבוננות, הילולת הבן איש חי ועוד סיפורים על מרן
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א כי תבא תשע"ח, ציות לגדולי התורה הדואגים לציבור, התבוננות לפני ברכה או מצווה
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א ניצבים תשע"ח,{שיחה ראשונה} חשבון נפש ועליית דרגה בהתבוננות במצוות, בתפילה ובברכות
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א וילך תשע"ח, גדלותו של מרן, דאגה לזולת, ונשמרתם לנפשותכם, למחול ולוותר.
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
מרן הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר שליט"א, פרשת ראה תשע"ט, אלול יסוד השנה, התבוננות במעשים, קריאת הזוהר
השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור, להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
מו"ר הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א פרשת שופטים תשע"ט, זהירות ממכשירים לא כשרים, מעלת הבושה
השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור, להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
מו"ר הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א כי תצא תשע"ט, כשרות המלונות, התחזקות בתפילה, חשבון הנפש
השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור, להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
מו"ר הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א כי תבא תשע"ט, הקפדה על כשרות, דרכי התשובה
השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
מו"ר הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א ניצבים תשע"ט, זהירות בכבוד חבירו, התחזקות בתפילה ובברכות
השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה