הרב עמאר - קבלת פני רבו

גלגולי נשמות - הרשל"צ הרב שלמה עמאר
מלווה מלכה בישוב אמירים מוצאי שבת קודש 22 01 11 http://www.haravamar.org.il/he-il/