הרב עמאר - פורים

ימי הפורים האלה - הרב עמאר
"קיימו וקבלו היהודים" למה רק בזמן מרדכי? ההתגלות שהיתה בהר סיני היתה ממש בחוש "אתה הוראת לדעת","העם רואים את הקולות" וזה היה כאילו מכפייה, מפני שלא הייתה בחירה כבר מפני ההתגלות הרבה של הקב"ה.. במגילה כל הניסים היו בהעלם. הרע מכלה את עצמו - "והרשעה כולה כעשן תכלה", אבל, בימי הפורים האלה צריך את הבחינה של מרדכי - "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" בזה שמרדכי לא נכנע, האמת שלו נצחה, והיום כולם יודעים שהוא הציל את עם ישראל. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
גאווה ורוע במגילה - הרב עמאר
הרוע בעולם מחיית זכר עמלק - ההשפעה שלו עלינו האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il