הרב עמאר - פרק כ"א

מסילת ישרים פרק כ"א - בדכי קניית החסידות
מה שיועיל לקנות מעלת חסידות: גודל הסתכלות ורוב התבוננות באהבה ה' ובעומק גדולתו בשביל זה צריך האדם ל: התבודדות - אפ' בתוך קהל אנשים, רק שיתבודד במחשבתו. קריאה בהתמדה ובעיון מזמורי תהילים מפסידי החסידות - טרדות ודאגות גורמות לאי שקט ואי פניות למוסר, חסידות ודרכי קנייתם. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק כ"א | פרשת מסעי
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
פרק כא - בדרכי קניית החסידות | הפטרת דברים
חובת ההשתדלות, והידיעה שזה לא מה שעזר. "ידע שור קונהו וחמור איבוס בעליו" - אדם צריך לזכור שלא העבודה היא זו שמפרנסת אותו כמו שהחמור והשור יודעים.. כמות לימוד התורה בדור הזה. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים כ"ב | פרשת ואתחנן נחמו
בביאור מידת הענווה האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il