הרב עמאר - פרק יג

מסילת ישרים פרק י"ג - מידת הפרישות - האם להוסיף עלי איסורים?
כייצד להתייחס להוספת איסורים ופרישות שהתורה לא אסרה? הדרך להוספת קדושה והמנעות מעוון חובת היעוץ עם הרב האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
פרק יג - הפרישות
פרישות היא תחילת החסידות זהירות - סור מרע. זריזות - עשה טוב. אותו דבר במידת הפרישות והחסידות. שלוש דרגות בפרישות: איסורים, סייגים, ההרחקות שאדם עושה לעצמו. שאלת ה"מסילת ישרים" אדם שמחמיר בדברים שחכמים לא ציוו אך את ההלכה הוא לא מקיים האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק י"ג - מידת הפרישות - נסיונות
כל העולם הזה הוא בשביל הנסיונות בזיון ברבים הוא תחליף לגזרת מוות עצם התענוג גורר אחריו עוון אין דורש לנפשי - אנשים פחות מתעניינים במידות תחילת הנפילה בהיתר לעצמו אדם צריך לחשב דרכיו כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק י"ג - מידת הפרישות - כיצד אדם ינצל מייצרו?
"ותראה כי זאת היא תחבולה גדולה לאדם למען ינצל מייצרו" לא ייכנס לסבך העבירה. גדרות, המנעות מהתחברות לדברים חומריים לשון הרע כנגד עריות ע"ז וכדו' אצל רבי היה עושר גדול ועדיין לא ייחס לזה חשיבות חזרת - סם המוות לגוף חסה - חומרי הדברה, תולעים האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק י"ג - מידת הפרישות - הנקודה היסודית
עמוד צ"ח "כל עניני העולם סכנות" קדש עצמך במותר לך כל נפילה/ירידה מתחילה בדבר מותר עין טובה, לב טוב מסעדות - כשרות גם בכללי הפרישות צריך זהירות האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק י"ג - הפרישות הרעה
פרישות של הגויים לקחת כסף מהכולל על לימוד תורה גומל נפשו - איש חסיד עישון סגריות - איסור ונשמרתם צדיקים ליבם ברשותם, להיות כל איש סורר על עצמו תפילה עם מי אהיה בגן עדן?- סיפור דרך ארץ קדמה לתורה האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
הרב עמאר - הספר מסל"ש - אלול
על הספר מסילת ישרים, חובת לימוד זוהר, לקום לסליחות 47:50 אלול האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פ יד הרב עמאר - שמירת העינים
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il