הרב עמאר - פרק יב

מסילת ישרים פרק י"ב - איך קונים המידות טובות
דרכי קניית הנקיות דרכי קניית הנקיות - התמדה בלימוד הדברים אמור לחכמה.. כל השונה הלכות.. מפסידי הזהירות והנקיות דומים האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il