הרב עמאר - פרק י

מסילת ישרים | פרק י מידת הנקיות | הרב עמאר
הקדמה: הניסים בנפילות הטילים וחובת ההשתדלות שלנו לא להתרגל לסמוך על הנס. העליה ההדרגתית בסדר המידות עד הנקיות. ההבדל בין בעל מידת הזהירות לבעל מידת הנקיות הדרגות שהאדם עולה בהם. האש של התורה שורפת את אש התאווה האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים | פרק י חלק ב מידת הנקיות | הרב עמאר
"והנה המידה זו היה דוד שמח בעצמו ואומר.." הוראת ההתר מכסה על החטא. ה"מלמד" שלא לקח כלום ונזהר מגזל. תפילת הרב עם החיילים שנכנסו לעזה. בעשיית המנורה יש אריכות רבה יותר משאר הכלים, ובסוף כתוב תיעשה (מאליה)? שאדם עושה השתדלות הקב"ה ממשיך את דרכו בשלמות... המנורה רומזת לחכמה-התורה "וממנה יהיו..", כלומר כל דבר שאדם עושה (גביע פרח כפתור) יהיה מתוך התורה. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il