הרב עמאר - פרק טו

מסילת ישרים פרק ט"ו - האם האדם גדול ממלאך?
1:45 "קומי אורי כי בא אורך.." - כי בא = שקע. בזמן פטירתו של אדם. הנשמה חלק אלוה ממעל "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתך, ליטוע שמים.." "יגעת, ומצאת" למה לא והשגת? התמדה ויציאה ממאסר עצלות השכל יציאה ממאסר הגשמיות מכשרי הטלפון והאינטרנט - הרס עצום של בתים בישראל האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ט"ו - קניית הפרישות תלויה בהתבוננות
"והנה.." התורה נמשלה למים, היא מצמיחה מה שיש בבן האדם. מעלת ההתבודדות האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il