הרב עמאר - פרק ט

מסילת ישרים פרק ט חלק א - ביאור מפסידי הזריזות והרחקה מהם
אהבת המנוחה הגופנית ההרגל גורם לאדם שיקנה את המידה רוב הפחד ומורא מפני הזמן ותולדותיו האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ט חלק ב - ביאור מפסידי הזריזות והרחקה מהם
הפחד היראה האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ט חלק ג - הבחנה בין פחד ליראה
"והכלל להבחין בין 2 היראות.." פחד טוב - ופחד משתק התייחסות למתקפת הטילים במבצע "צוק איתן" האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il