הרב עמאר - פרק ח

מסילת ישרים פרק ח חלק א - בדרך קניית הזריזות - הרב עמאר
האש והלהט נובע מהתאמתות אצל האדם גודל ערך המצוות ורוב חובתו בהם. הרפיון הורס את הכל. רפידים=רפיון ידים. ויסעו.. לקבלת תורה. ההסתכלות בניסים ובקורות אותנו מהראשית, מעורר את האש מי חכם וישמור אלה, ע"י ויתבוננו חסדי ה'. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ח חלק ב - בדרך קניית הזריזות - הרב עמאר
הכל מאיתו יתברך האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il