הרב עמאר - פרק ז

מסילת ישרים פרק ז חלק א - חלקי הזריזות - הרב עמאר
קודם התחלת המעשה - שלא יחמיץ את המצווה ימהר ויאחוז בה ויעשנה. ולאחר המעשה - כיוון שהתחיל במצווה, ימהר לגמור אותה. כל מעשי הצדיקים נעשו במהירות: אברהם, שרה הנער, רבקה, אם שמשון, דוד, שלמה ועוד כשאדם מתקדש הוא מגיע להתלהבות העבודת ה' ולא מתעצל.. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ז חלק ב - חפץ הלב ותשוקת הנשמה
עמוד נ"ה "ואמנם..." התנועה החיצונית מולידה בערה פנימית ההכנה לשבועות האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il