הרב עמאר - פרק ה

מסילת ישרים פרק ה' חלק 1 - מפסידי הזהירות - הרב עמאר
המפסידים: (ודגש על זה שאפשר וצריך להמנע מהם) 1. טיפול וטרדה בענייני העולם 2. שחוק ולצון 3. החברה הרעה האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ה' חלק 2 - מה זו אהבת תורה - הרב עמאר
סיפור על הכומר שאהב תנ"ך, ורבי יוסף. ההמשך על בני הישיבות. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ה' חלק 4 - השחוק הלצון וקלות-ראש - הרב עמאר
עמוד מה, "והנה בכלל זה.." השחוק הלצון וקלות-ראש סיפור האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ה' חלק 3 - גם חשבון נפש זה תורה - הרב עמאר
עמוד מד, "והנה פשוט.." משל החולה ורפואתו. הבושה שמצילה מן החטא. בני הישיבות חשבון נפש חלק בתורה - "והנה בכלל זה (עסק התורה) קביעות עיתים לחשבון המעשה ותיקונו" האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ה' חלק 5 - השחוק והלצון
עמוד מ"ה התירדה השחוק והלצון האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ה' חלק 6 - החברה הרעה - הרב עמאר
פרק ה עמוד מו "ותראה.." המפסיד השני - הלצון והשחוק המפסיד השלישי - החברה הרעה האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ה' חלק 7 - חברה טובה מרימה את האדם - הרב עמאר
לשים לב מה עושים בזמן הפנוי זהירות באירועים משפחתיים אשרי האיש שלא הלך.. ישב.. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים סוף פרק ה' חלק 8 - לא להבהל מהמלעיגים - הרב עמאר
לא להבהל מהמלעיגים שני פרושים למילה "נגד" (ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש) סיפור על ר עקיבא איגר "שלא עשני אישה" פרנסה, ברכת ה היא תעשיר תוכחת הרב לראשי הדתות בכל העולם כמו שאמר דוד המלך "ואדברה בעדותיך נגד למכים ולא אבוש". סיום הפרק. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
סוף פרק ה' מפסידי הזהירות - הבושה והעזות מתי זה טוב ומתי זה רע
סוף פרק ה' מפסידי הזהירות - הרב עמאר הבושה והעזות מתי זה טוב ומתי זה רע ממון לטוב ורע ההבדל בין דם לחלב(שומן) הזריזות - הקדמה למצוות והשלמת עניינם צדיק הוא זה שליבו ברשותו עז כנמר... והקב"ה עוזר לצדיק להתגבר - אחת דיבר אלוקים שתים זו שמעתי הסבר ע"פ הזוהר על הרמז במילה לטטפת - טט+פת הזהרת המחבר על מידת העצלות האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il