הרב עמאר - פרק ד

הסיבה להתאמץ בעבודת ה' - מסילת ישרים פרק ד חלק 2 - הרב עמאר
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ד' - הרב עמאר
תחילת פרק 4. הבושה, מדוע שווה לעמול? עולם האמת - עליונים למעלה תחתונים למטה. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
הצער על חסרון המאמץ בעוה"ז - מסילת ישרים - פרק ד חלק 3 - הרב עמאר
"אך לפחותים מאלה..." (עמוד לו) האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ד' חלק 5 - דיקדוק עם הצדיקים - הרב עמאר
עמוד ל"ט "יוסף לפי שאמר" הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, במידת מידה כנגד מידה. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ד' חלק 4 - לנצל את החיים
מי שלא הרבה מעשים טובים בחייו אי אפשר לו לעשותם אחרי כן. ה' המגביהה הוא גם המשפיל לראות מה נעשה - בהשגחה פרטית. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ד' חלק 6 - מהיא מידת הרחמים?
בדרך קניית הזהירות עמוד מ"א "וזה "פשוט ומבואר..צדיק וישר הוא" היכולת לשוב בתשובה אינה ויתור אלא הזדדמנות מהקב"ה להאריך את זמן צידוק הדין. מידת הרחמים: 1. הארכת זמן לפני מידת הדין. 2. שהעונש לא יהיה חזק מדי (כלייה), כדי שהאדם יוכל להמשיך לתקן. 3. חסד לחוטא - שיעלם העוון לגמרי. גודל ברכתם של ישראל. מלך מרוקו ותפילת היהודים על הגשם. "נושא עוון" - הקב"ה בעצמו מפרנס את המשחיתים שנוצרו ע"י העוון. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים סיום פרק ד' חלק 7 - מידת הזהירות
מדוע ה' מדקדק עם צדיקים כחוט השערה באו חשבון - חשבון נפש. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il