הרב עמאר - פרק ג

מסילת ישרים פרק ג חלק 1 - בחלקי הזהירות - הרב עמאר
הדרך שבה אדם יוכל לפקח על עצמו. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ג חלק 2 - בחלקי הזהירות - הרב עמאר
לא מספיק רצון, צריך לעשות הטעיית היצר הרע מכשירי הטלפון וצרות הדור... האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ג חלק 3 - בחלקי הזהירות - הרב עמאר
"על כן יאמרו המושלים בואו חשבון" 2 הטעיות של החושך גן המבוכה (מבוך) GPS לפעמים מטעה. הורני ה' דרכך, ואז נשובה עד ה'. סיום פרק ג. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il