הרב עמאר - פרק ב

מסילת ישרים פרק ב חלק 2 - בביאור מידת הזהירות - הרב עמאר
"אחת מתחבולות היצר להכביד עבודתו על ליבות ביני אדם עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים" עיקר עבודת הייצר להביא את האדם לספק. פרעה הכביד על ישראל.. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ב חלק א - בביאור מידת הזהירות - הרב עמאר
שיהיה האדם נזהר במעשיו ומתבונן על דרכו הטובה היא או לא? מתחבולות הייצר להכביד העבודה על האדם עד שלא ישאר לו זמן להתבונן במעשיו. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ב חלק 3 - בביאור מידת הזהירות - הרב עמאר
"שימו לבבכם על דרככם" אם אדם מפקח על עצמו הקב"ה עוזרו. "כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו" - מי שאין בו דעה שלא מרחם על עצמו.. סוף פרק ב'. פרק ג' - בחלקי הזהירות "הרוצה לפקח על עצמו" יתבונן בדרכיו מה הוא עושה מהטוב האמיתי או מהרע. משל הנמלה שרצה כל היום.. "דבש מלכות" מותר או אסור באכילה? בשעת מעשה לא יעשה בלי שישקול במאזני הידיעה, ואח"כ ישחזר, ויבדוק אם עשה טוב אם לא. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il