הרב עמאר - פרק א

פרק א' חלק 1 - הרב עמאר
דרך ה אחת היא. כשאדם לוקח אחריות על מעשיו ומבין שהוא גורם לסיבלו, הוא מסיר ממנו את הצרות. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
פרק א' חלק 2 - הרב עמאר
העולם הזה הוא המקום לעשיית המצוות, העולם דומה לפרוזדור.. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
פרק א' חלק 3 - ייעוד העולם הזה - הרב עמאר
"ואם תעמיק עוד בדבר.." העולם נועד לשימוש האדם על מנת להתקרב לבוראו, והאדם צריך להזהר לא להמשך אחריו לקלקלו ולקלקל עצמו עימו. העולם מתעלה עם האדם (כעניין האבנים שהניח יעקב את ראשו עליהם) מיקום הקדושה בהר הבית ע"פ השיטות השונות. את השיקולים מכריעים ע"פ ההתכוונות לדרך ה' (וצריך להתפלל רבות "הורני ה' דרכך אהלך באמיתך") הערך של העולם הזה הוא: שאפשר לקנות דרכו את העולם הבא, והכל ע"פ מעשי האדם! האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק א' חלק 4 - היכן האושר? - הרב עמאר
האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה. משל עירוני בת מלך - נשמה וגוף. עיקר מציאות האדם בעוה"ז הוא לקיים מצוות ולעמוד בנסיון, הנאות העולם הם רק עזר וסיוע. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק א' חלק 5 - הרב עמאר
תכלית בריאת האדם לא עבור מצבו בעוה"ז. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק א' חלק 6 - הרב עמאר
עיקר מציאות האדם בעולם על מנת: לקיים מצוות, לעבוד, עמידה בנסיונות. הנאות העולם הם רק לסיוע.. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים סיום פרק א' חלק 7 - הרב עמאר
סוף פרק א' "נמצאנו למדים עיקר מציאות האדם בעולם הזה.." האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il