הרב עמאר - פרק א

פרק א' חלק 1 - הרב עמאר
דרך ה אחת היא. כשאדם לוקח אחריות על מעשיו ומבין שהוא גורם לסיבלו, הוא מסיר ממנו את הצרות. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
פרק א' חלק 2 - הרב עמאר
העולם הזה הוא המקום לעשיית המצוות, העולם דומה לפרוזדור.. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
פרק א' חלק 3 - ייעוד העולם הזה - הרב עמאר
"ואם תעמיק עוד בדבר.." העולם נועד לשימוש האדם על מנת להתקרב לבוראו, והאדם צריך להזהר לא להמשך אחריו לקלקלו ולקלקל עצמו עימו. העולם מתעלה עם האדם (כעניין האבנים שהניח יעקב את ראשו עליהם) מיקום הקדושה בהר הבית ע"פ השיטות השונות. את השיקולים מכריעים ע"פ ההתכוונות לדרך ה' (וצריך להתפלל רבות "הורני ה' דרכך אהלך באמיתך") הערך של העולם הזה הוא: שאפשר לקנות דרכו את העולם הבא, והכל ע"פ מעשי האדם! האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
מסילת ישרים פרק א' חלק 4 - היכן האושר? - הרב עמאר
האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה. משל עירוני בת מלך - נשמה וגוף. עיקר מציאות האדם בעוה"ז הוא לקיים מצוות ולעמוד בנסיון, הנאות העולם הם רק עזר וסיוע. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
מסילת ישרים פרק א' חלק 5 - הרב עמאר
תכלית בריאת האדם לא עבור מצבו בעוה"ז. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
מסילת ישרים פרק א' חלק 6 - הרב עמאר
עיקר מציאות האדם בעולם על מנת: לקיים מצוות, לעבוד, עמידה בנסיונות. הנאות העולם הם רק לסיוע.. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
מסילת ישרים סיום פרק א' חלק 7 - הרב עמאר
סוף פרק א' "נמצאנו למדים עיקר מציאות האדם בעולם הזה.." האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה
הרב עמאר, פר' אחרי מות תשע"ח חשיבות לימוד המוסר, יום העצמאות - הודיה לה' ע"י התחזקות בלימוד התורה
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית , https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר פרשת שלח לך תשע"ח, הסייעתא דשמייא לפי ההשתדלות, חובת האדם בעולמו
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית , https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר - קורח תשע"ח. קרבת אלוקים-קדושה, התאוות-הרחקה מהקדושה, מונדיאל לא לנו. קריאת הזוהר והמוסר
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית , https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר מסילת ישרים, פרשת חוקת תשע"ח, דבקות בה'. לשמור על הילדים מפגעי הזמן
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית , https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א פרשת בלק תשעח קירוב אנשים לתורה הילולת האור החיים הקדוש, מה לרפורמים ולכותל
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית , https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר. פנחס תשעח, התחזקות בקדושה, התרחקות ממכשירים ומהאנטנרנט, שמירה על קדושת ירושלים והכותל
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר - פרשת מטו''מ תשע''ח, ההתבוננות-הדרך להתמודדות מול היצר, רעידות האדמה באים לעורר אותנו
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
הרב עמאר שליט"א דברים תשעח, חובת ההתבוננות, ירושלים החרבה בדורנו, תפילה על בנין המקדש.
לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.co.il/he/charity_organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה ליצירת קשר 054-84-41-321
שיעור במקום ממורנו הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א מהרב דוד אבוחצירה - יבנה, דרכי אברהם אבינו
השיעור נמסר בבית המדרש נר התורה רח' בר אילן 9 ירושלים ליצירת קשר להקדשת השיעור (ללא תשלום), או להעברת שם לרב לאחר השיעור 054-84-41-321 לתרומות בכרטיס אשראי - קבלה מוכרת במס למייל מיידית https://www.jgive.com/new/charity-organizations/651?currency=ILS כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודה