הרב עמאר - ל"ג בעומר

רבי שמעון בר יוחאי שורף
רבי מאיר בעל הנס למה ר שמעון הפסיק לשרוף אחרי שחזר למערה? יונתן בן עוזיאל היה שורף עופות שעפו מעליו - קדושה גלויה לציבור דרגתו של הלל ומשה רבינו - ענווה עניין הההליכה לקברות צדיקים תפילה לה' בזכות הצדיק - שמלמד זכות על עמו הילוללת רשב"י בהוד שבהוד - הדין הכי קשה - מקביל לחודש אב בקשת הרב מהציבור לקרוא כל יום זהר, מציל ממדת הדין האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק י"ט | התפילה, לג בעומר
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il