הרב עמאר - אלול

הרב עמאר - דברי התעוררות לחודש אלול
הרב עמאר - אלול http://haravamar.org.il
הרב עמאר דברי התעוררות לחודש אלול
מתוך מסילת ישרים פרק יט קלג האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
ההשתדלות לפני ראש השנה
ביאור הפסוק: "השיבנו ה' אליך ונשובה". שינויים, הרגל - וטבע. זדונות נהפכים לזכויות. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
סליחות עם הרב עמאר
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
אזכרה 11 חודשים לרב עובדיה וימי הסליחות - הרב עמאר
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
פרשת כי תבוא - ימי אלול - הרב עמאר
"היום הזה נהיית לעם" האמת חזקה מהכל - סיפור חיזוק לימוד תורה במיוחד בימים אלו יום חמישי הבא השיעור ינתן בשעה 23:30 ולאחריו סליחות. האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
יום כיפור - הרב עמאר
"ברוך שם כבוד מלכותו" כל השנה בלחש מפני שזה של המלאכים, אך בכיפור גם אנו מלאכים. אש התורה מטהרת - כל אשר יבוא באש תעבירו באש. השטן =364 ימי השנה=365 , לשטן אין שלטון ביום כיפור ללא היצר הרע הכל נראה פשוט ואין הגיון בעשית עבירה כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו - נושא עוון ועובר על פשע - אדם צריך למחול לחבירו צריך להתוודות ולבקש סליחה כל שנה מחדש גם על העבירות של שנים קודמות - כי בכל שנה אנו במדרגה שונה האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
סליחות עם הרב עמאר
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים פרק ט"ז - הטהרה | סליחות עם הרב
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
עשרת ימי תשובה - מה תפקידו של הפחד?
כיצד אדם ידע באיזו מדרגה הוא? תפילה ביחיד ברכת המזון - ברכה דאורייתא, לומר כולם בייחד מדוע ימי חזרה בתשובה הם בימי הדין? ושמתם את דברי.. על לבבכם - שיהיה פתח הדברים יכנסו האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
עשרת ימי תשובה - מה תפקידו של הפחד?
כיצד אדם ידע באיזו מדרגה הוא? תפילה ביחיד ברכת המזון - ברכה דאורייתא, לומר כולם בייחד מדוע ימי חזרה בתשובה הם בימי הדין? ושמתם את דברי.. על לבבכם - שיהיה פתח הדברים יכנסו האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
סליחות עם הרב שלמה עמאר והחזן משה חבושה במערת המכפלה
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il
מסילת ישרים וסליחות
האתר הרישמי של הראשון לציון הרב עמאר http://www.haravamar.org.il